46. Vicos

Vårt sätt att undersöka naturen är statiskt. Vi serde långsamma processerna, mikrorörelsernavi klarar av att studera och ser helheten. Som gudar.Medan människan utmålas som mysteriet. Allavariationer! En märklig artism. I vitsipsängarna ser alla lika ut,träden är desamma och bestämningsbara.Utvecklingen är redbar, men illusionär. Mekanismerna ideras fortplantning är bara rörelser i en process. Menmänniskan. Människan! Förståelsen för blommorna följer vår logikeftersom vi skapande förståelsen, såg processernaoch … Fortsätt läsa 46. Vicos