64. Tisdagar

Jag sitter numera i ett radonhål, en betongbunkermed sällsam utstrålning. Gula väggarmed betänkliga sprickor under skruvhålen.Boksamlingen och linneförrådet. Debortglömda trasorna sida vid sida. Jag föredraren tisdag framför oändligheten, sprickornamellan praktik och teori. Bittert att vara djuretsom kan avvaras. Formuleringsstöldernaoch jag vaknar om nätterna och ser en skogutanför fönstret, grantoppar och en vit måne.Någon ler på botten av tjärnen jag lämnade nyss.Tänderna är gulnade och i … Fortsätt läsa 64. Tisdagar