27. Teodicé

Under promenaden tänker jag på teodicéproblemet.På det omöjliga i att Gud är en, god och allsmäktig.Och på lösningen. Frihet. Vilket är en naiv lösning,varför skulle en god, allsmäktig varelse skapa människorsom kan välja det dåliga för alla och en natur somibland skakar sönder myrstackarna. Vi ställer upp logiskt stringenta satser, radar democh går vilse i logikens värld, eftersom den inte svararmot den subjektiva verkligheten. Vårt … Fortsätt läsa 27. Teodicé