Etisk miljö

Fascinerad läser jag Sverker Sörlins bok Till bildningens försvar. Han lyckas konkretisera mycket av det som jag bara anat men bekräftar också sådant jag efter år som verksam gymnasielärare vet om bildning och kunskap. Om skolan skriver han det självklara: det fungerar inte att kommersialisera skolsystemet med andra utkomster än att ett fåtal ägare vinner på det, alla andra förlorar. Det är belagt. Alla förstår … Fortsätt läsa Etisk miljö