52. En decimeter snö förändrar världen

De fallande flingorna begraver allteti köld, pausar alla processer och ställerväckarklockan. Jag plockar i kartongerdär något svunnet lurar, någon jag vareller något jag sparat. En fingervisningmot det tredje. Allt dämpas, till och med hundskallen.En sömn pressar mot kropparna, långsammarörelser endast när rörelser är nödvändiga.Jag längtar efter att sitta på tågensam bland främlingar i en världsom inte sträcker sig längre än mitt huvud. Fortsätt läsa 52. En decimeter snö förändrar världen

31. Snötäcke

Det snöar stilla, stora runda flagordalar gungande och lägger sig som filtaröver råttliken. Den renande kylannär jag går ut för att hämta böckerna.Någonstans finns ändå försoning.Det vita täcket ligger kvar, en mjuktdöljande hinna präglad av fotspåroch tassar, samsara för lekmäneller ett hemligt språk att tyda. Länge satt jag och försökte förståmin egen hjärna, hur den vindlarsom ett utomstående väsen. Barnensoförställda glädje när de far nerförpulkabackarna. … Fortsätt läsa 31. Snötäcke