54. Skog

Stammarna väntar utanför tomtgränsen,deras grenar är täckta av snö. Ansiktetblommar i friskheten. Livets noterligger nermalda i en musmage. Till sistförsvinner allt. Hur kroppen rör siggenom snön, det tunna tyget över benen,den blossande huden, något vaknarsom i april. I djupen finns en stillhet där ekorrarskakar snön från grenarna i vilda hoppmellan stammarna. Ljuden dämpas.Inte ens hundarna skäller, men vitar varandra händer och står stillatätt tillsammans. Väntar. … Fortsätt läsa 54. Skog