14.Röding

I strömmarna runt Vävle gick röding i grusbäckarna. Vattnet isade när vi kastade ut nylonlinorna.Vi såg fisken stå med fenorna vita och ryckandei hålor som var äldre än människan.På deras kroppar fanns kartor och nycklartill något som brustit,till något som inte fanns längremen som en gång kunde uttydas. De vibrerade av ursprunglig kraftnär vi tryckte in knivar i deras skallar,utan tanke påatt vi också kunde … Fortsätt läsa 14.Röding