Dag 92: Kaffekopp

Den 1 juni började jag tillsammans med några andra poeter med Poesiutmaningen – skriv i 365 dagar. Varje dag skriver vi en dikt inspirerad av poesiläsning. Givetvis handlar skrivandet om att skapa utkast, inte desto mindre tänker jag varje fredag bjuda på ett av veckans diktutkast: Kaffekopp Det uppenbara kan bli osynligtkaffekoppen står glömd i källarenunder månader tills någotdriver fram sin egen tillvarour bottenslammet. Den … Fortsätt läsa Dag 92: Kaffekopp

Dag 74: Lek

Den 1 juni började jag tillsammans med några andra poeter med Poesiutmaningen – skriv i 365 dagar. Varje dag skriver vi en dikt inspirerad av poesiläsning. Givetvis handlar skrivandet om att skapa utkast, inte desto mindre tänker jag varje fredag bjuda på ett av veckans diktutkast: Lek Lekarna speglar ett vuxenskap, en sortsförberedelse för något kommande, en inlevelsei att vara människa. Fortfarande värmer solen.I lä … Fortsätt läsa Dag 74: Lek

Dag 67: Molnen

Den 1 juni började jag tillsammans med några andra poeter med Poesiutmaningen – skriv i 365 dagar. Varje dag skriver vi en dikt inspirerad av poesiläsning. Givetvis handlar skrivandet om att skapa utkast, inte desto mindre tänker jag varje fredag bjuda på ett av veckans diktutkast: Molnen I språket möjliggörs allt. Fluktueringarnai värderingar och betydelser viskar sompendylen i farfars golvklocka. Spegelbildernapasserar genom varandra, spöklika ochi … Fortsätt läsa Dag 67: Molnen

Dag 59: Centrum finns överallt

Den 1 juni började jag tillsammans med några andra poeter med Poesiutmaningen – skriv i 365 dagar. Varje dag skriver vi en dikt inspirerad av poesiläsning. Givetvis handlar skrivandet om att skapa utkast, inte desto mindre tänker jag varje fredag bjuda på ett av veckans diktutkast: Centrum finns överallt Bergscikadornagömmer sig i mörkret och deras musiksjunger över de register jag kan ta in.Jag hör deras … Fortsätt läsa Dag 59: Centrum finns överallt

Dag 46: Ett parti schack

Den 1 juni började jag tillsammans med några andra poeter med Poesiutmaningen – skriv i 365 dagar. Varje dag skriver vi en dikt inspirerad av poesiläsning. Givetvis handlar skrivandet om att skapa utkast, inte desto mindre tänker jag varje fredag bjuda på ett av veckans diktutkast: Ett parti schack En dag satte jag mig ner och var en förbrukad bonde.Humlorna dör efter att ha frossat … Fortsätt läsa Dag 46: Ett parti schack

Poesiutmaningen etapp 2 – skriv i 365 dagar

I vintras skrev jag tillsammans med några andra poeter dikter under 90 dagar. Den dagliga läsningen och skrivandet innebar framför allt en stegrande kreativitet, men mer konkret också att en ny diktbok kommer ut i oktober (split med Camilla Mollung) som heter Ett innerligt sätt att förintas samt en del publiceringar av dikterna vars ton inte riktigt fungerade i boken. Med början den 1 juni … Fortsätt läsa Poesiutmaningen etapp 2 – skriv i 365 dagar

90. Vinterdag

Utanför återvänder vinternför en dag. Solen glittrar somapelsinskal i pudret mellan träden.Nog för att inte gå ut, nog för attsitta fullkomligt stilla innanför fönstrenoch inte göra något, inte riktigt seinte njuta, inte drömma om sandoch sol och hav. Tills en våg omsluterankeln med hundratals fiskmunnari en värld där vi ligger tätt intilloch samtalar oss in i natten. Fortsätt läsa 90. Vinterdag

89. Komplex

I den blå himlen väntar hägringen,så länge har oasen funnits i horisontenmen bara som ett skimmer, nu ser vi det blå med tydlighet, inte barasanddynor. I hotellrummet är allt kalt,spaavdelningen fylld av människor trots pandemi. Ett lågfrekvent rytande hörsmellan komplexets utbyggnader, någotnärmar sig, förnims i ljuden men syns inte ännu. I strandkanten ligger snäckoroch på klipporna sitter människormed slutna ögon. Vi går med blicken rakt … Fortsätt läsa 89. Komplex

88. Vet inte

Vi visste inte, säger en manmen ingen tror honom. Filmenfladdrar till och liken skyfflas neri massgravarna. Civila bärnakna människor mellan sig och slängerner dem i djupa hål. På bottenett lager av död materia. Vi serlamporna i människoskinn, tvålarnade krumpna skallarna. Vi vet ingetsäger vi. Men ingen tror oss. Deförtryckande mekanismerna somgör oss rika skapas av underjordiskafloder av söndrade människoliv. Vilever utan chans till värdighet,i vår … Fortsätt läsa 88. Vet inte

87. Efteråt

De döda lades tätt sammanpressadei högar om tre, två meter under ytan.Stanken rev i svalget tills maskinernabörjade dåna och trädgårdsmästarna tog vid. Snittblommorna säljs för sinaegendomliga kronblad. Hack, som omnågon stympat hyacinterna innan debröt jordytan. Gula och röda och blå. I skogen lyser solen som strålkastareoch mossan suger åt sig av mörkret,fukten. I dalgången finns en kompostdär något outsägligt långsamt ruttnar. Husen invid skogen är … Fortsätt läsa 87. Efteråt