Etisk miljö

Fascinerad läser jag Sverker Sörlins bok Till bildningens försvar. Han lyckas konkretisera mycket av det som jag bara anat men bekräftar också sådant jag efter år som verksam gymnasielärare vet om bildning och kunskap. Om skolan skriver han det självklara: det fungerar inte att kommersialisera skolsystemet med andra utkomster än att ett fåtal ägare vinner på det, alla andra förlorar. Det är belagt. Alla förstår … Fortsätt läsa Etisk miljö

En dag satt jag i solen och tänkte på godhet

Jag tänkte att det var lätt att vara jag. Ändå. Att jag hade alla förutsättningar att vara en någorlunda god människa som gjorde någorlunda goda val. En gång var jag i Dhaka och såg människor kämpa mot svält och förnedringen i ett brutalt klass- och rasförtryckande samhälle. Där förstod jag att många människor inte hade samma förmån: ett utrymme att kunna välja mellan att vara … Fortsätt läsa En dag satt jag i solen och tänkte på godhet