26. Heteronormativ

Men det är ett sådant liv jag vill leva,de stillsamma kvällarna, att fåhålla dig nära, samtala om sådant vi läst.Storfamiljen med vänner som leverdistanserat från varandra skapadeden inre tomheten i mig. Avsaknadav innerlighet men frihet att göra vad som helst.Jag förlorade tilltron till frihetens vad som helstnär du tog min hand. Ibland läser jagom människor som är arga på mitt livmen jag vet inte vad … Fortsätt läsa 26. Heteronormativ