57. Eldspredikan

Ett väsen fladdrande som en fjärilsätter sig på de torkade granbitarnaoch flammar upp i en het krevad.Järnet hettar efter några minuter ochknastret av förångad kåda skaparen hemkomst till skogen. Doftenfrån röken som sipprar ut mellannäten av järn. Lopporna som hopparut på stengolvet och slocknar. Vi äri människans djup, i dess ursprungnär vi sträcker fram händerna ochkänner väggen av hetta. Fortsätt läsa 57. Eldspredikan