Det ursprungliga tinget (Ting II)

Skulle det gå att skala av alla känslor från ett objekt, som min Nalle Puh-staty, och se tinget enbart? Jag ser hur Buddha-statyn hånflinar mot mina filosofiska försök, men förstår samtidigt att hånflinet finns inom mig som något jag söker efter (omevetet/medvetet?) i den framkarvade munnen på statyn. Inom metafysiken kallas de projicerade känslorna substrat och filosofen John Locke menade att det var möjligt att … Fortsätt läsa Det ursprungliga tinget (Ting II)