A Devout Way to be Extinguished

Några dagar efter att den svenska upplagan kommit ut får jag ett meddelande från förläggaren Zhang Zhi att den kinesisk/svenska upplagan är färdig. Jag är så tacksam att Mel Perry och Derek Coyle hjälpte mig med den engelska versionen av den här boken och att Zhang Zhi beslutade sig för att trycka även den. Från början trodde jag att den bara skulle bli en kinesisk … Fortsätt läsa A Devout Way to be Extinguished

A Devout Way to be Extinguished

Nu finns mitt poesimanus Ett innerligt sätt att förintas (A Devout Way to be Extinguished) på engelska för att småningom översättas till kinesiska. Mycket märkligt att arbeta med sin text innan den är cementerad i bokform på svenska, med alla möjligheter att skriva om och justera ytterligare i grundmanuset. Men också mycket givande att se sina texter på ett annat språk och försöka förstå dem … Fortsätt läsa A Devout Way to be Extinguished