Vi behöver värna kulturen från politisk påverkan

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter den 14 december skriver Anders Rydell om trätan rörande var ett svenskt Förintelsemuseum ska placeras. Mycket klokt poängterar han att det visserligen har betydelse men att frågan hur det ska försvaras från politisk påverkan är viktigare. Han anför väl valda och tydliga exempel: Förintelsemuseet i Jerusalem där en extremnationalist nu blir chef. Politiska krafter bryter in i Polen och … Fortsätt läsa Vi behöver värna kulturen från politisk påverkan

Etisk miljö

Fascinerad läser jag Sverker Sörlins bok Till bildningens försvar. Han lyckas konkretisera mycket av det som jag bara anat men bekräftar också sådant jag efter år som verksam gymnasielärare vet om bildning och kunskap. Om skolan skriver han det självklara: det fungerar inte att kommersialisera skolsystemet med andra utkomster än att ett fåtal ägare vinner på det, alla andra förlorar. Det är belagt. Alla förstår … Fortsätt läsa Etisk miljö

Generaliseringar

Generellt tycker jag om generaliseringar. Vi kan inte leva utan dem. Inte ens utan övergeneraliseringar. Innan vi har förstått vad som ingår i ett ord behöver vi övergeneralisera och vi behöver någon som rättar oss. Allt som flyger betecknas inte som plan, det kan vara en humla också, för att parafrasera en dikt om hur barns språk utvecklas. Genom att en förälder preciserar oss efter … Fortsätt läsa Generaliseringar

Det ursprungliga tinget (Ting II)

Skulle det gå att skala av alla känslor från ett objekt, som min Nalle Puh-staty, och se tinget enbart? Jag ser hur Buddha-statyn hånflinar mot mina filosofiska försök, men förstår samtidigt att hånflinet finns inom mig som något jag söker efter (omevetet/medvetet?) i den framkarvade munnen på statyn. Inom metafysiken kallas de projicerade känslorna substrat och filosofen John Locke menade att det var möjligt att … Fortsätt läsa Det ursprungliga tinget (Ting II)

Ting

På min bokhylla står en björn i trä med en honungsburk framför sig. Den är hårt stiliserad och gjord av Gerd Lövgren i Sommen. Den står bland flera andra saker: en skrattande Buddha, en elefant, pennskrin i plåt med Ganesha i starka färger, en mediterande Buddha bak bokrullar, ytterligare en skrattande Buddha som håller för öronen, ett tennstop och farfars barometer. De där tingen i … Fortsätt läsa Ting